W 2020 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas pracy przy niesprawnej maszynie – rozdrabniarce pianki pokrzywdzona Pani Anna doznała obrażeń ciała w postaci amputacji palców oraz zmiażdżenia śródręcza prawej ręki. Doznane obrażenia stanowiły dla poszkodowanej znaczną, trwałą niezdolność do pracy.

Wypadek przy pracyPoszkodowana została okaleczona do końca życia

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze pod kątem niedopełnienia zasad BHP i doprowadzenia nieumyślnie do wypadku tj. o przestępstwo z art. 220 par 1 kk, które nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie.  Kancelaria A.Łebek i Wspólnicy z Wrocławia od początku postępowania reprezentowała pokrzywdzoną jako jej pełnomocnik.

Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy

Pomimo wykazania licznych przypadków naruszania zasad BHP w zakładzie pracy pokrzywdzonej oraz wątpliwości co do sprawności maszyny, przy której doszło do wypadku postanowieniem z dnia 27.05.2020r. umorzono śledztwo w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Kancelaria A.Łebek i WspólnicyPomoc po wypadku

Kancelaria A.Łebek i Wspólnicy złożyła zażalenie do Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Sąd w pełni podzielił poglądy i argumentację pełnomocnika wskazaną w zażaleniu. Sąd uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania nakazując dalsze prowadzenie śledztwa. Dalsze działania Kancelarii i współpraca z pokrzywdzoną skutkowały wniesieniem przeciwko pracodawcy pokrzywdzonej aktu oskarżenia do Sądu. Wykazano, iż oskarżony będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników

nie dopełnił wynikających z tego obowiązków i dopuścił pokrzywdzoną do pracy  przy maszynie – rozdrabniarce do pianki, która w stanie, w jakim się znajdowała w ogóle nie powinna być dopuszczona do użytkowania tj. „nie posiadała stałej lub ruchomej, metalowej i wyposażonej w wyłącznik krańcowy osłony uniemożliwiającej dostęp do wałków – noży, nie posiadała prawidłowej instrukcji stanowiskowej BHP,  oraz bez przeszkolenia stanowiskowego do obsługi tej maszyny”.

Pracodawca nie przyznawał się do winy

W postępowaniu sądowym Kancelaria A.Łebek i Wspólnicy reprezentowała pokrzywdzoną jako pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej. Pracodawca konsekwentnie nie przyznawał się do winy, zrzucając jednocześnie odpowiedzialność za wypadek na pokrzywdzoną. Aktywne działania Kancelarii połączone ze skuteczną argumentacją doprowadziło do skazania oskarżonego pracodawcy.

Wyrok Sądu Rejonowegona niekorzyść pracodawcy

Wyrokiem z dnia 17 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie skazał oskarżonego na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na  okres 1 roku próby. Dodatkowo Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej nawiązkę w kwocie 10 000 zł. Apelacje od wyroku wnieśli oskarżony oraz Prokuratura. Po rozpoznaniu obydwu apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał wyrok skazujący w mocy zwiększając jednocześnie kwotę nawiązki do 20 000 zł.

Pomimo pierwotnego umorzenia postępowania karnego przez Prokuraturę działania Kancelarii A.Łebek i Wspólnicy w połączeniu z nieustępliwością pokrzywdzonej doprowadziły do skazania osoby odpowiedzialnej za wypadek.

To z kolei umożliwiło skuteczne zgłoszone pozostałych roszczeń cywilnoprawnych należnych pokrzywdzonej od podmiotu zobowiązanego.

W chwili obecnej toczy się odrębna sprawa cywilna mająca na celu zadośćuczynić krzywdom pokrzywdzonej i zrekompensować poniesione przez nią straty.

Opisana powyżej sprawa wypadku w pracy po raz kolejny pokazuje jak ważne jest posiadanie fachowego pełnomocnika w sprawie karnej – którego działania niejednokrotnie odwracają bieg sprawy na korzyść pokrzywdzonego.

Opinie KlientówKancelaria A.Łebek i Wspólnicy sp.k.


” Z całego serca DZIĘKUJĘ.. 

 

Panu Mecenasowi Bartoszowi Koszów Pani Mecenas Wiktorii Kluczyńskiej Pani Lidii Janeckiej i Pani Dominice Torończak za profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy mojego wypadku w pracy który miał miejsce dnia 20 stycznia 2020 roku w firmie XXXX w XXXX. 

DZIĘKUJĘ za wsparcie słowa otuchy i pocieszenia oraz za poświęcony czas. 

 

Życzę Państwu Pomyślności i jeszcze więcej wygranych spraw w Sądzie. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Z poważaniem 

 

Anna XXXXXX”

https://rzeczkrotoszynska.pl/pl/11_wiadomosci/7093_przezyla-koszmar-stracila-4-palce-w-wypadku-w-pracy-jest-wyrok.html

 

 

Bartosz Koszów

Bartosz Koszów

Adwokat

od 10 lat wykonuje zawód adwokata, związany z kancelarią A.Łebek i Wspólnicy nieprzerwanie od 2014r. od początku jako adwokat prowadzący sprawy karne. Patron adwokacki aplikantów adwokackich w Kancelarii, autor artykułów prasowych i analiz prawnych. Występował bezpośrednio w sądach w setkach spraw karnych na terenie całej Polski jako pełnomocnik pokrzywdzonych.