Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zmiany w funkcjonowaniu sądów: e-rozprawy

Tarcza Antykryzysowa oprócz zapisów mających na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców w swojej najnowszej odsłonie obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej. Mają one dotyczyć przede wszystkim rozpraw oraz posiedzeń sądowych z wykorzystaniem urządzeń technicznych pozwalających na udział w tych czynnościach na odległość. Czy można się spodziewać rewolucji technologicznej w krajowych sądach karnych?

Jaki zakres obejmują wprowadzane zmiany?

Wdrażane zmiany dotyczą przede wszystkim modyfikacji w procedurze karnej. W szczególności sposobu przeprowadzania posiedzeń oraz rozpraw karnych, a także obecności poszczególnych stron i uczestników postępowania.

Procedura karna – zakres zmian:

E-rozprawy – ocena

Proponowane zmiany są oceniane pozytywnie. Pomimo tego, że regulacja nie ma kompleksowego charakteru to mimo to stanowi kolejny krok do usprawnienia postępowań karnych na etapie sądowym. Warto jednak zauważyć, że stosowanie nowych rozwiązań nie jest obowiązkowe. W dużej mierze będzie to uzależnione od technologicznych możliwości sądów oraz inicjatywy stron postępowania, a także sędziego.

Proponowane zmiany będą mogły znaleźć zastosowanie przede wszystkim w sprawach o stosunkowo prostym stanie faktycznym i niekwestionowanym materiale dowodowym. Już teraz widzimy tendencję coraz częstszego zastosowania konsensualnych trybów postępowania. Posiedzenia i rozprawy w tych trybach trwają zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Stosowanie e–rozprawy w takich sprawach z pewnością uprościłoby całe postępowanie bez uszczerbku dla interesów stron postępowania – komentuje adwokat Bartosz Koszów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k.

W polskim sądownictwie wciąż brakuje rozwiązań, które umożliwiłyby zdalne funkcjonowanie sądów. Dlatego pandemia koronawirusa spowodowała ponad 2 miesięczne niemal całkowite zawieszenia pracy sądów. Jest to zjawisko niekorzystne.

W samej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy będącej częścią Grupy Kapitałowej VOTUM od 13 marca 2020 r. do końca maja odwołano 507 terminów cywilnych i 210 terminów karnych. Projektowane zmiany same w sobie nie spowodują rewolucji w sposobie przeprowadzania postępowaniach karnych. Wydaje się jednak, że stanowią zwiastun coraz szerszego zastosowania rozwiązań cyfrowych w pracach sądów. Podobnie jak ma to miejsce w innych sferach państwowej aktywności. Jeżeli proponowane rozwiązania zdadzą egzamin to być może doczekamy się bardziej kompleksowej regulacji w tym zakresie ­– dodaje mec. Bartosz Koszów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.