Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego

Oprócz odszkodowania czy zadośćuczynienia poszkodowani mają również prawo do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów wynikających z obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób najciężej poszkodowanych – z urazami kręgosłupa, urazami czaszkowo-mózgowymi, a także po amputacjach.

 

Szczególnie ważny dla ofiar wypadków problem zwrotu kosztów prywatnego leczenia rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r., w której stwierdził, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych.

 

Tym samym ujednolicono dotychczasowe orzecznictwo. Pojawiły się jednak nowe wątpliwości dotyczące finansowania korzystania z nowinek technologicznych. Problem ten dotyczy między innymi osób wybudzonych ze śpiączki oraz po ciężkich urazach neurologicznych, które nie mogą kontaktować się z otoczeniem. W takich sytuacjach pomocne mogą być najnowsze osiągnięcia techniki, do których należy między innymi cyberoko.

 

Obowiązkowi kompensacji podlegają wszelkie koszty, które z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy medycznej dają realną szansę poprawy stanu zdrowia poszkodowanego – wyjaśnia radca prawny Mateusz Leśniewski z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy. – Jeżeli więc celem odszkodowania jest umożliwienie poszkodowanemu powrotu do zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego rodzaju kosztów zaliczyć wydatki poniesione na zakup innowacyjnego sprzętu, który umożliwi kontakt z otoczeniem, ale także pomoże w powrocie do zdrowia – podkreśla Mateusz Leśniewski.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego w Rzeczpospolitej.