Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć brawurę kierowców oraz niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych. Na drogowej mapie Polski można wskazać wiele czarnych punktów, czyli miejsc w których dochodzi do szczególnie wielu wypadków, nie wlicza się do nich przejazdów kolejowych choć okazuje się, że w przypadku wielu z nich byłoby właściwe. Pomimo działań mających za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo przejazdów kolejowych wciąż dochodzi na nich do ogromnej ilości wypadków. Głos w tej sprawie zabrała Agnieszka Madej, Radca Prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i wspólnicy s.k.

Przejazdy kolejowe a wypadki

 

Każdego roku ma miejsce ponad setka wypadków na przejazdach kolejowych. Niestety w zdecydowanej większości są to wypadki śmiertelne. Ich przyczyny są różne, jednak w przypadku zdecydowanej większości, bo aż 98% dochodzi z winy kierowców niestosujących się do przepisów ruchu drogowego. Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach” to dziesiątki zabitych, setki rannych i milionowe koszty.

 

W przypadku zderzenia samochodu z pociągiem pierwszy z nich ma stosunkowo niewielkie szanse. Przede wszystkim ze względu na masę składu oraz drogę hamowania, która jest znacznie dłuższa niż ma to miejsce w przypadku samochodów, nawet ciężarowych.

 

W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność za zdarzenie?

 

W momencie, gdy dochodzi do zderzenia mechanicznych środków transportu odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie winy. W razie doznania obrażeń lub śmierci bliskiej osoby w tego typu przypadkach z roszczeniami należy zwrócić się do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Natomiast w sytuacji, gdy potrącony został pieszy lub rowerzysta odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka. Może się wówczas zdarzyć, że mimo braku winy maszynisty ubezpieczyciel pojazdu szynowego poniesie odpowiedzialność. Może to być również zarządca linii kolejowej jeśli przejazd nie spełniał wymagań technicznych lub był źle oznakowany.

 

Osoby poszkodowane w wypadkach do których doszło na  przejeździe kolejowym lub ich bliscy mogą otrzymać należne im świadczenia, takie jak zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Warto jednak powierzyć swoją sprawę ekspertowi, który dokona szczegółowej analizy indywidualnej sytuacji poszkodowanego i podejmie właściwe działania. Ponadto ekspert będzie dużym wsparciem na każdym etapie postępowania, czy to na drodze negocjacji z ubezpieczycielem czy też postępowania sądowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.