Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Przerwanie biegu przedawnienia

Agnieszka Madej, Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. w wypowiedzi dla portalu BiznesTuba wyjaśniła między innymi w jaki sposób skutecznie przerwać bieg przedawnienia.

 

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej może ona ubiegać się o szereg świadczeń, do których należą między innymi odszkodowanie i zadośćuczynienie.  Niezwykle istotnym jest fakt, że tego typu roszczenia z czasem ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po upływie określonego czasu niemożliwe staje się uzyskanie wypłaty świadczeń należnych osobie poszkodowanej.

 

Wspomniane terminy to 3 lata będące ogólnym terminem wskazanym w Kodeksie Cywilnym oraz 20 lat, które obowiązuje w przypadku wypadków, w których doszło do popełnienia przestępstwa, tj. odpowiedzialność sprawcy została orzeczona w postępowaniu karnym lub z powództwa cywilnego. Szczególnym przypadkiem są osoby małoletnie, w których przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody nie może skończyć się wcześniej niż w upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

 

Przerwanie biegu przedawnienia następuje między innymi na skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub pozwu do sądu. Przykładem może być historia rodziny, która straciła bliską im osobę w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w 1997 r. W sprawie zawarto ugodę w 1999 r., dzięki czemu bieg przedawnienia zaczął biec na nowo. Do sprawy powrócono po latach – w 2018 r. zapadł wyrok na podstawie którego do poszkodowanych trafiło dalsze 150.000,00 zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału dostępną na portalu BiznesTuba.