W 2010 r. doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący samochodem stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w stojący przed przejściem dla pieszych wózek, w którym znajdował się 3-miesięczny chłopiec.

Na skutek wypadku nasz Klient doznał urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem kości ciemieniowej lewej, stłuczeniem mózgu, krwiakiem śródmózgowym, obrzękiem mózgu, następowym wodogłowiem wewnętrznym zaopatrzonym układem drenującym i padaczką pourazową oraz stłuczenia płuc. Odniesione przez chłopca obrażenia spowodowały że: nie chodzi, samodzielnie nie siedzi, nie potrafi zapanować nad ruchem kończyn, samodzielnie nie je, nie potrafi utrzymać głowy w pionie. Stan jego rozwoju zatrzymał się na etapie kilkumiesięcznego dziecka.

W postępowaniu likwidacyjnym pozwany przyznał na rzecz powoda 180.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 8.212,99 zł tytułem odszkodowania.

W związku z tym, że przyznana przez Zakład Ubezpieczeń kwota była nieadekwatna do odniesionej przezniego krzywdy, w 2014 r. skierowaliśmy sprawę na drogę sądową żądając ostatecznie następujących kwot:

1.320.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia (do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł po uwzględnieniu kwoty wypłaconej w postępowaniu likwidacyjnym)

15.356,82 zł tytułem miesięcznej renty

326.151,27 zł tytułem odszkodowania

Po upływie kilku lat, które były potrzebne na wydanie wielu opinii oraz opinii uzupełniających przez biegłych kilku specjalności, łączny uszczerbek na zdrowiu powoda został oceniony na poziomie 490 %. Biegli podkreślili, że chłopiec jest trwale (dożywotnio) i całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Wyrokiem z 2017 r. Sąd I instancji przyznał na rzecz powoda:

  • 620.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia (do łącznej kwoty 800.000,00 zł po uwzględnieniu kwoty wypłaconej w postępowaniu likwidacyjnym),
  • 13.546,00 zł tytułem miesięcznej renty,
  • 275.090,27 zł tytułem odszkodowania;

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Na moment wyrokowania zasądzone kwoty wraz z odsetkami stanowiły łącznie kwotę 1 500 000zł. Powyższy wyrok uprawomocnił się w części, ponieważ obie strony procesu wniosły apelacje.

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Monikę Błażejowską.