We wrześniu 2006 r. doszło do wypadku drogowego, w skutek, którego Klient Kancelarii doznał poważnych obrażeń ciała. Poszkodowany był pasażerem pojazdu, który w wyniku nie dostosowania przez kierowcę prędkości jazdy do warunków ruchu wypadł z drogi, spadł ze skarpy i stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia Klient doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego z niedowładem prawostronnym. Klient zamieszkuje wraz z ojcem, który sprawuje nad nim opiekę, pomaga w codziennych obowiązkach. Proces leczenia i rehabilitacji jest w dalszym ciągu kontynuowany, dlatego tak ważne jest zapewnienie Klientowi bieżących wpływów pieniężnych, pozwalających na finansowanie kosztów wizyt lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia przez Kancelarię, Klienta reprezentowało dwóch innych pełnomocników, którzy na wcześniejszym etapie uzyskali na jego rzecz zadośćuczynienie i koszty leczenia. Analiza sprawy w Kancelarii wykazała, że po uzupełnieniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie na rzecz poszkodowanego waloryzacji przyznanej dotychczas renty na zwiększone potrzeby, a także sprecyzowania  i wyrównania renty wyrównawczej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy za lata ubiegłe. Po zebraniu kompletu dokumentów i ich analizie Kancelaria przesłała do zakładu ubezpieczeń zgłoszenie dalszych roszczeń w imieniu poszkodowanego.

Pomimo faktu, że  od dnia wypadku minęło 10 lat, a w sprawie działało dwóch profesjonalnych pełnomocników, działania naszej Kancelarii doprowadziły do podniesienia renty na zwiększone potrzeby, przyznania comiesięcznej renty wyrównawczej oraz uzyskania wyrównania obu rent za lata ubiegłe w kwocie ponad 50.000,00 zł. Kancelaria uzyskała dla Klienta rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 820,00 zł miesięcznie, a także 560,00 zł tytułem renty wyrównawczej. Po przyjęciu do prowadzenia sprawy przez prawników z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa mógł liczyć na profesjonalną obsługę swojej szkody, w szczególności fachową pomoc w procesie waloryzacji otrzymywanych rent przez Zespół Weryfikacji Roszczeń. Klient może również liczyć na dalszą, bieżącą obsługę prawną w zakresie przyznawanych rent oraz coroczną ich waloryzację w oparciu o wskaźniki ekonomiczne.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez doradcę odszkodowawczego Michała Kasprzyka pod kierownictwem Jolanty Werner.