100.000 zł zadośćuczynienia za śmierć 19. letniego dziecka nie jest kwotą nadmierną i zawyżoną.

utworzone przez | wrz 26, 2016 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W październiku 2009 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym zmarł 19 letni chłopak, – pasażer samochodu kierowanego przez M.Z. Sprawca wypadku kierujący samochodem osobowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując bez wymaganych uprawnień samochodem osobowym oraz będąc pod wpływem substancji psychotropowej stracił panowanie nad samochodem, przez co uderzył w zaparkowany na poboczu jezdni autobus. W skutek odniesionych obrażeń dwóch pasażerów poniosło śmierć na miejscu. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu.

 

W toku likwidacji szkody ubezpieczyciel przyznał na rzecz naszych klientów zadośćuczynienia dla rodziców po 20.000 zł, a dla rodzeństwa po 5.000 zł. Wobec jednego z rodzeństwa zmarłego Ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia.

 

Z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej wystąpili rodzice oraz rodzeństwo zmarłego. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 446 § 4 k.c., który stanowi, że Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pozwem wniesiono o zapłatę na rzecz rodziców dopłaty w wysokości po 80.000,00 zł oraz na rzecz rodzeństwa kwoty 10.000,00 zł, 35.000,00 zł i 25.000,00 zł. Wobec siostry, której pozwany odmówił wypłaty wniesiono o zapłatę kwoty 10.000,00 zł. W odpowiedzi na pozew Ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany zakwestionował roszczenia powodów, co do zasady w zakresie żądania objętego pozwem, jak i co do wysokości wskazując, iż nie kwestionuje faktu doznanych przez powodów cierpień z powodu śmierci członka rodziny, jednakże w jego mniemaniu dochodzone przez powodów roszczenie jest zawyżone. Ubezpieczyciel podniósł również, iż od chwili wypadku do złożenia pozwu minęło 7 lat, co wedle jego oceny powinno spowodować przezwyciężenie chociażby częściowo ujemnych przeżyć spowodowanych utratą osoby bliskiej. Pozwany wniósł również o oddalenie wniosku strony powodowej o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa wskazując, iż w niniejszej sprawie powinien wypowiedzieć się biegły psychiatra

 

Sąd oddalił wnioski dowodowe o sporządzenie opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę wskazując, iż „(…) dowód taki w sprawie o zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. jest w istocie zbędny i niecelowy (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23.04.2013 r., I ACa 330/13). Sąd jest w stanie ocenić następstwa śmierci osoby bliskiej na podstawie wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Nie są tu konieczne wiadomości specjalne”. W uzasadnieniu Sąd wskazał również, że niezasadne są zarzuty pozwanego dotyczące upływu czasu od śmierci poszkodowanego, albowiem orzekając o zadośćuczynieniu Sąd bierze pod uwagę krzywdę odczuwaną przez powodów od chwili wypadku, jej charakter i intensywność na przestrzeni tego okresu. W konsekwencji Sąd przyznał rację stronie powodowej, która żądała z uwzględnieniem dokonanych już wypłat dla rodziców zmarłego zadośćuczynienia w kwocie łącznej 100.000,00 zł. Co zaś się tyczy roszczeń rodzeństwa, Sąd również przychylił się do całości żądań.

 

Żadna ze stron nie zdecydowała się na zaskarżenie wyroku.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez adwokat Annę Sałek pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak.

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…