Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zespół

Władze

K-10

Adwokat Andrzej Łebek

Wspólnik - Założyciel

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 1983 r. prowadzi działalność jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2006 r. jest wspólnikiem i założycielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., a także założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

Łebek i Wspólnicy

Adwokat Aniela Łebek

Wspólnik, Z-ca Dyrektora Prawnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004 r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. We wrześniu 2015 r. została wspólnikiem Kancelarii.

B.Krupa1

Bartłomiej Krupa

Dyrektor Prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 – 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od 2007 r. związany grupą kapitałową Votum S.A., od 2013 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej, członkiem Zarządu Votum S.A., a także członkiem Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”. Jego publikacje ukazują się w prasie branżowej.

Departament Spraw Procesowych

Departament Spraw Procesowych zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Zdobyte doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne pozwoliło na specjalizację departamentu w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny kadry oraz sieć pracowników obejmująca kraj, daje Klientom gwarancję świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej i poczucie bezpieczeństwa w walce z każdym przeciwnikiem procesowym (nawet dużym zakładem ubezpieczeń).

A. Ryz

DII-22

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Emil Mędrecki

Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez WPiA UW wraz z Uniwersity of Florida Levin College of Law. Działalność zawodową rozpoczął w 2006 r. Od 2010 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2007 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Emil Mędrecki

Kierownik Zespołu

Emil Mędrecki

Koordynator ds. obsługi postępowań sądowych

Specjalista ds. obsługi klienta

Ewa Biniek

Specjalista ds. obsługi klienta

Zespół I

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Michał Graf

Kierownik Zespołu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wpisany na listę radców prawnych w 2015 r. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy związany od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Radca Prawny Anna Rubisz

Z-ca Kierownika Zespołu

Michał Bednarczyk

Radca Prawny

Radca Prawny Paula Niklewicz-Marcińczak

Z-ca Kierownika Zespołu

Krzysztof Lupiński

Aplikant Adwokacki

Barbara Morawa

Radca Prawny

Martyna Czapelka

Radca Prawny

Przemysław Łokuciejewski

Radca Prawny

Agnieszka Kulawinek

Asystent Radcy Prawnego

Ilona Krasowska

Adwokat

Anna Bala

Prawnik

Michał Zadka

Aplikant Radcowski

Maria Mizgalska

Adwokat

Zespół II

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Madej

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, szczególnie ochronie praw lokatorów oraz prawie spadkowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2010 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Radca Prawny Anna Żmidzińska

Z-ca Kierownika Zespołu

Agata Bosiacka-Baran

Adwokat

Magdalena Królikowska

Prawnik

Justyna Lipińska

Adwokat

Joanna Sopel

Prawnik

Tomasz Kubata

Asystent Radcy Prawnego

Mariola Zawadzka

Radca Prawny

Emilia Waśkowska

Prawnik

Aleksandra Hołubowicz

Aplikant Radcowski

Zespół III

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Monika Kasprzyk

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2011r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2008. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności - prawie ubezpieczeń gospodarczych), rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Piotr Sobczak

Z-ca Kierownika Zespołu

Anna Sypniewska

Radca Prawny

Agata Nadobnik

Radca Prawny

Andżelika Okoń

Radca Prawny

Justyna Babula

Asystent Radcy Prawnego

Sylwia Forszpaniak

Radca Prawny

Grzegorz Skóra

Radca Prawny

Mateusz Malina

Aplikant Radcowski

Wirginia Bednarz -Sztymelska

Radca Prawny

Paula Kilian

Radca Prawny

Zespół IV

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Antończak

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z kierunku Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. W roku 2014 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Kamila Przygońska

Z-ca Kierownika Zespołu

Katarzyna Bula

Aplikant Radcowski

Katarzyna Okoń

Aplikant Adwokacki

Anna Sałek

Adwokat

Małgorzata Zimoch

Radca Prawny

Magdalena Peda

Adwokat

Sonia Pęcherzewska

Asystent Radcy Prawnego

Dorota Owsianna

Prawnik

Szymon Wąsek

Radca Prawny

Zespół V

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Iwona Lesiuk

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a przede wszystkim w prawie ubezpieczeniowym. Przedmiotem jej zainteresowań jest ochrona dóbr osobistych, a także zagadnienia związane z mediacjami pozasądowymi i sądowymi w prawie rodzinnym.

Radca Prawny Justyna Gruszka-Jeleń

Z-ca Kierownika Zespołu

Rafał Bielski

Radca Prawny

Paulina Bąk

Adwokat

Angelika Lipińska

Radca Prawny

Bartosz Bański

Aplikant Radcowski

Filip Kurpiel

Asystent Radcy Prawnego

Mateusz Leśniewski

Aplikant Radcowski

Magdalena Wiklińska

Aplikant Radcowski

Katarzyna Wilk

Radca Prawny

Departament Karny

Departament Karny zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w szczególności spraw Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego dbając o właściwe reprezentowanie interesów Klientów, w postępowaniu zażaleniowym po niesłusznym lub przedwczesnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Departament zajmuje się również obroną osób niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów. W zakresie działalności Departamentu mieści się również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw z zakresu opieki i kurateli, jak również innych spraw rodzinnych. Departament karny zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych, jak również reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia błędu medycznego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym. Z uwagi na wąską specjalizację i współpracę z najlepszymi fachowcami, dział zapewnia najwyższą jakość usług w każdej prowadzonej sprawie. Dodatkowa ścisła współpraca z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków zapewnia niezbędną wiedzę do ponadstandardowego poziomu obsługi Klientów.

Łebek i Wspólnicy

Adwokat Aniela Łebek

Dyrektor Departamentu Karnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004 r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. We wrześniu 2015 r. została wspólnikiem Kancelarii.

Roksana Bielejewska

Prawnik

Adwokat Bartosz Koszów

Z-ca Dyrektora Departamentu Karnego

Katarzyna Andler

Adwokat

Michał Maj

Aplikant Adwokacki

Monika Połacik

Asystent w Departamencie Karnym

Ewelina Piktel

Aplikant Adwokacki

Katarzyna Śmietana

Asystent w Departamencie Karnym

Michał Słomka

Aplikant Radcowski

Agnieszka Ratajczyk

Asystent w Departamencie Karnym

Weronika Socha

Aplikant Adwokacki

Izabela Jasiewicz

Aplikant Adwokacki

Aleksandra Styś

Asystent w Departamencie Karnym

Departament Spraw Bankowych

Departament Spraw Bankowych zajmuje się sprawami klientów, którzy zawarli z bankami umowy kredytowe waloryzowane lub denominowane do waluty franka szwajcarskiego oraz produktów powiązanych z umowami kredytowymi.

W ramach pomocy klientom analizujemy dokumentację kredytową, ustalamy możliwy kierunek działań i zakres roszczeń. Pomagamy też zgromadzić dokumenty niezbędne do wyliczenia roszczeń i na ich podstawie określamy wysokość sumy, o którą może ubiegać się klient.

Prowadzimy postępowanie reklamacyjne z podmiotami rynku finansowego, a także zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wykonywaną przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich i adwokackich w sprawach na etapie postępowania sądowego.

Wojciech Bochenek

Aplikant Radcowski

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny

Aleksandra Czerniecka

Aplikant Radcowski

Wojciech Ciesielski

Aplikant Adwokacki

Aleksandra Broniś

Radca Prawny

Bartosz Szabelski

Aplikant Radcowski

Justyna Lenart

Radca Prawny

Urszula Rajkowska

Adwokat

Marta Kikulska

Aplikant Adwokacki

Natalia Kozłowska

Adwokat

Katarzyna Nowinowska

Adwokat

Ireneusz Pałac

Adwokat

Agnieszka Kuchna

Aplikant Radcowski

Anna Kosmalska

Aplikant Radcowski

Michał Gołębiowski

Aplikant Radcowski

Grzegorz Suchecki

Adwokat

Joanna Komarczewska

Radca Prawny

Dział Wokand

Dział Wokand odpowiada za obsługę Kalendarza Wokand Kancelarii oraz współpracę z pełnomocnikami substytucyjnymi. Specjaliści w Dziale Wokand odpowiadają za zapewnienie zastępstw procesowych na terenie całej Polski przez pełnomocników substytucyjnych, organizują wyjazdy służbowe prawników Kancelarii i prowadzą nadzór nad dostępem do spraw na Portalu Informacji Sądowych. Dział Wokand ściśle współpracuje z Departamentami Prawnymi i Departamentem Finansowym Kancelarii.

IMG_9051

Anna Pokrywka

Kierownik Działu Wokand

Absolwentka studiów ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe Menadżera Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i Podatki na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2007 r. związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A Łebek i Wspólnicy. Od 2012 r. zajmuje stanowisko kierownicze.

Katarzyna Brzezińska

Prawnik

Daria Bodurka-Ząbek

Asystent w Dziale Wokand

Tomasz Kozimor

Młodszy Specjalista w Dziale Wokand

Adrian Jurek

Asystent w Dziale Wokand

Departament Finansowy

Departament Finansowy odpowiada za obsługę finansową Kancelarii. W Departamencie odbywają się zarówno prace rozliczeniowe jak i kontrolingowe. Specjaliści z dziedziny finansów dbają m.in. o prawidłowe rozliczenia środków wpłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z wyrokami, generują, przyjmują i sprawdzają pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe, jak również rozliczają delegacje pracowników. Departament Finansowy ściśle współpracuje Z Departamentem Organizacyjnym oraz Prawnym Kancelarii.

DII-7

Marta Wan

Kierownik Departamentu Finansowego

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe „Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w biznesie- język niemiecki” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od sierpnia 2009 roku związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Kierownika ds. Finansowych.

Pozostali

Albert Demidowski

Radca Prawny

Justyna Halaś

Radca Prawny

Dominika Torończak

Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych

Marta Żołędziewska

Radca Prawny

Ewelina Siedlecka

Doradca Odszkodowawczy

Wojciech Laskowski

Radca Prawny

Dominika Bator

Radca Prawny

Łukasz Kołodziejczak

Radca Prawny

Wojciech Zakrzewski

Aplikant Radcowski

Daniel Gliwka

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Katarzyna Haręża

Koordynator Prawny Sprzedaży VOTUM S.A.

Aneta Zdziech

Koordynator ds. obsługi postępowań sądowych

Michał Konieczny

Adwokat

Natalia Janusińska

Asystent Kierownika Departamentu Odszkodowań

Łukasz Łukasik

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Przemysław Królikowski

Aplikant Adwokacki

Magdalena Żelazny

Aplikant Radcowski

Edyta Skuła

Doradca Odszkodowawczy