Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zespół

Władze

K-10

Adwokat Andrzej Łebek

Wspólnik - Założyciel

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2006r. jest wspólnikiem i założycielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., a także założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

DII-3

Adwokat Aniela Łebek

Wspólnik, Z-ca Dyrektora Prawnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy, w której zajmuje stanowisko Kierownika Departamentu Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. Od września 2015r. została wspólnikiem Kancelarii.

B.Krupa1

Bartłomiej Krupa

Dyrektor Prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2005 słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 – 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od 2007 roku związany grupą kapitałową Votum S.A., od 2013 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej, członkiem Zarządu Votum S.A., a także członkiem Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”. Jego publikacje ukazują się w prasie branżowej.

Departament Spraw Procesowych

Departament Spraw Procesowych zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Zdobyte doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne pozwoliło na specjalizację departamentu w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny kadry oraz sieć pracowników obejmująca kraj, daje Klientom gwarancję świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej i poczucie bezpieczeństwa w walce z każdym przeciwnikiem procesowym (nawet dużym zakładem ubezpieczeń).

Justyna Halas (2)

Radca Prawny Justyna Halaś

Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Absolwentka prawa oraz ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z grupą kapitałową VOTUM S.A. Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, w tym w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych i „Dzienniku Ubezpieczeniowym”. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie ubezpieczeniowym, relacjach pomiędzy prawem cywilnym i karnym oraz prawie konsumenckim.

Zespół I

31

Radca Prawny Michał Graf

Kierownik Zespołu

Radca Prawny Paula Niklewicz-Marcińczak

Z-ca Kierownika Zespołu

Michał Bednarczyk

Radca Prawny

Krzysztof Lupiński

Aplikant Adwokacki

Michał Zadka

Aplikant Radcowski

Barbara Morawa

Radca Prawny

Martyna Czapelka

Radca Prawny

Anna Rubisz

Radca Prawny

Przemysław Łokuciejewski

Radca Prawny

Ilona Krasowska

Adwokat

Anna Bala

Prawnik

Michał Zadka

Aplikant Radcowski

Maria Mizgalska

Adwokat

Zespół II

DI-15

Radca Prawny Agnieszka Madej

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, szczególnie ochronie praw lokatorów oraz prawie spadkowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2010r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Agata Bosiacka-Baran

Adwokat

Justyna Lipińska

Adwokat

Joanna Sopel

Prawnik

Mariola Zawadzka

Radca Prawny

Dominika Kalista

Asystent Radcy Prawnego

Emilia Waśkowska

Prawnik

Grzegorz Woźniak

Aplikant Adwokacki

Aleksandra Hołubowicz

Aplikant Radcowski

Magdalena Boguszewska-Skiruk

Radca Prawny

Zespół III

DII-20

Radca Prawny Emil Mędrecki

Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Procesowych, Kierownik Zespołu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez WPiA UW wraz z Uniwersity of Florida Levin College of Law. Działalność zawodową rozpoczął w 2006 r. Od 2010 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2007 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Joanna Grobelak

Z-ca Kierownika Zespołu

Aleksandra Broniś

Radca Prawny

Wojciech Ciesielski

Aplikant Adwokacki

Mateusz Leśniewski

Aplikant Radcowski

Grzegorz Skóra

Radca Prawny

Magdalena Wiklińska

Asystent Radcy Prawnego

Dorota Owsianna

Prawnik

Justyna Gruszka-Jeleń

Radca Prawny

Katarzyna Wilk

Radca Prawny

Zespół IV

DI-1

Radca Prawny Monika Kasprzyk

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2011r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2008. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności - prawie ubezpieczeń gospodarczych), rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Anna Sypniewska

Z-ca Kierownika Zespołu

Agata Nadobnik

Radca Prawny

Andżelika Okoń

Radca Prawny

Justyna Babula

Asystent Radcy Prawnego

Piotr Sobczak

Radca Prawny

Sylwia Forszpaniak

Radca Prawny

Mateusz Malina

Aplikant Radcowski

Wirginia Bednarz -Sztymelska

Radca Prawny

Paula Kilian

Radca Prawny

Zespół V

IMG_9062

Radca Prawny Agnieszka Antończak

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z kierunku Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. W roku 2014 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Kamila Przygońska

Z-ca Kierownika Zespołu

Katarzyna Bula

Aplikant Radcowski

Katarzyna Okoń

Aplikant Adwokacki

Anna Sałek

Adwokat

Małgorzata Zimoch

Radca Prawny

Magdalena Peda

Adwokat

Sonia Pęcherzewska

Asystent Radcy Prawnego

Szymon Wąsek

Radca Prawny

Zespół VI

iwona lesiuk

Radca Prawny Iwona Lesiuk

Kierownik Zespołu

Bartosz Bański

Aplikant Radcowski

Rafał Bielski

Radca Prawny

Anna Żądło

Asystent Radcy Prawnego

Paulina Bąk

Adwokat

Angelika Lipińska

Radca Prawny

Pozostali

Agnieszka Ryznar

Radca Prawny

Magdalena Królikowska

Prawnik

Anna Żmidzińska

Radca Prawny

Departament Spraw Karnych

Departament Karny zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w szczególności spraw Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego dbając o właściwe reprezentowanie interesów Klientów, w postępowaniu zażaleniowym po niesłusznym lub przedwczesnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Departament zajmuje się również obroną osób niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów. W zakresie działalności Departamentu mieści się również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw z zakresu opieki i kurateli, jak również innych spraw rodzinnych. Departament karny zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych, jak również reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia błędu medycznego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym. Z uwagi na wąską specjalizację i współpracę z najlepszymi fachowcami, dział zapewnia najwyższą jakość usług w każdej prowadzonej sprawie. Dodatkowa ścisła współpraca z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków zapewnia niezbędną wiedzę do ponadstandardowego poziomu obsługi Klientów.

51

Adwokat Bartosz Koszów

Kierownik Departamentu Karnego

Absolwent studiów prawniczych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz zdał egzamin adwokacki. W latach 2013-2014 prowadził indywidualną Kancelarię Adwokacką.  Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związany od 2014 r., od początku  jako adwokat w  Departamencie Karnym. Skutecznie reprezentował klientów Kancelarii w kilkuset rozprawach i posiedzeniach sądowych w sprawach karnych na obszarze właściwości wszystkich krajowych Sądów Apelacyjnych. Patron adwokacki aplikantów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym, a prywatnie w zagadnieniach związanych z  funkcjonowaniem rynków finansowych i Giełdy Papierów Wartościowych.  Od 2017 r. Kierownik Departamentu Karnego.

Roksana Bielejewska

Prawnik

Katarzyna Andler

Adwokat

Adam Gregorczyk

Adwokat

Michał Maj

Aplikant Adwokacki

Monika Połacik

Asystent w Departamencie Karnym

Ewelina Piktel

Aplikant Adwokacki

Michał Słomka

Prawnik

Agnieszka Ratajczyk

Asystent w Departamencie Karnym

Aleksandra Styś

Asystent w Departamencie Karnym

Departament Szkód Korporacyjnych

Departament Szkód Korporacyjnych zajmuje się obsługą roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca nie jest objęty systemem ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak również na etapie sporu sądowego. Zasadniczą kategorię spraw stanowią wypadki przy pracy i dochodzenie roszczeń poszkodowanych pracowników oraz ich rodzin z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Ponadto duża ilość prowadzonych postępowań odszkodowawczych dotyczy upadków na nierównych lub niewłaściwie utrzymanych chodnikach, ulicach i innych obiektach drogowych lub w budynkach, które nie spełniają norm technicznych. Jednocześnie prowadzone są również wypadki związane z dochodzeniem roszczeń w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania odpowiedzialności, jak chociażby wypadki lotnicze, kolejowe, czy morskie. Specyfika powyższych spraw powoduje, że bardzo często niezbędne jest przeprowadzenie czasochłonnego postępowania wyjaśniającego, w którym zbierane są dowody na potwierdzenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, a także jego miejsca i uchybień, które można przypisać zobowiązanemu. Departament zajmuje się również sądowym dochodzeniem roszczeń szkód w pojazdach. Charakterystyka prowadzonych postępowań wymaga od pracowników bardzo dobrej znajomości zagadnień prawa cywilnego, prawa ubezpieczeniowego oraz problematyki związanej z zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, utrzymywania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, a także zagadnień procesowego prawa cywilnego.

DI-12

Radca Prawny Albert Demidowski

Kierownik Departamentu Szkód Korporacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007r.) Od 2011r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2007r. związany zawodowo z Grupą Kapitałową Votum S.A. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy współpracuje od 2012r, od 2014 r. zajmuje stanowisko Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR).

Dominika Torończak

Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych

Ewelina Siedlecka

Doradca Odszkodowawczy

Przemysław Królikowski

Starszy Doradca Odszkodowawczy

Departament Organizacyjny

Departament Organizacyjny zajmuje się usprawnianiem codziennej pracy Kancelarii. Prowadzi kalendarz wokand, zapewnia zastępstwa procesowe przez pełnomocników substytucyjnych, nawiązuje współpracę z pełnomocnikami substytucyjnymi, opracowuje nowe rozwiązania organizacyjne, wdraża nowe systemy wspomagające wykonywanie zadań przez pracowników, wprowadza wewnętrzne procedury organizacji Kancelarii i kontroluje ich wykonanie, organizuje szkolenia pracowników, spotkania, prowadzi nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy. Czuwa nad bezpieczeństwem wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów i danych. Dział Organizacji Sporządza także statystyki i analizy dotyczące funkcjonowania Kancelarii. Zarządza flotą i zaopatrzeniem w materiały i sprzęt biurowy. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem świadczeń socjalnych. Ściśle współpracuje z działem IT, Kadr i Finansów oraz departamentami prawnymi Kancelarii.

IMG_9051

Anna Pokrywka

Kierownik Departamentu Organizacyjnego

Absolwentka studiów ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 2005r. ukończyła studia podyplomowe Menadżera Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2012r. ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i Podatki na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2007r. związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A Łebek i Wspólnicy. Od 2012r. zajmuje stanowisko Kierownika ds. Organizacji.

Katarzyna Brzezińska

Prawnik

Monika Kordys

Młodszy Specjalista w Departamencie Organizacyjnym

Daria Bodurka-Ząbek

Asystent w Departamencie Organizacyjnym

Tomasz Kozimor

Młodszy Specjalista w Departamencie Organizacyjnym

Adrian Jurek

Asystent w Departamencie Organizacyjnym

Departament Finansowy

Departament Finansowy odpowiada za obsługę finansową Kancelarii. W Departamencie odbywają się zarówno prace rozliczeniowe jak i kontrolingowe. Specjaliści z dziedziny finansów dbają m.in. o prawidłowe rozliczenia środków wpłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z wyrokami, generują, przyjmują i sprawdzają pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe, jak również rozliczają delegacje pracowników. Departament Finansowy ściśle współpracuje Z Departamentem Organizacyjnym oraz Prawnym Kancelarii.

DII-7

Marta Wan

Kierownik Departamentu Finansowego

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe „Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w biznesie- język niemiecki” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od sierpnia 2009 roku związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Kierownika ds. Finansowych.

Monika Gruszecka

Specjalista ds. finansowych

Joanna Żur

Starszy Specjalista ds. Finansowych

Rogalińska Agata

Asystent w Departamencie Finansowym

Zespół Obsługi Prawnej Votum SA

Zespół Obsługi Prawnej VOTUM S.A. jest częścią Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Jego zadaniem jest obsługa prawna wybranych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Kancelaria. Główne zadania Zespołu polegają na obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, w tym obsłudze organów statutowych i prowadzeniu spraw rejestrowych, reprezentacji w procesach cywilnych i innych postępowaniach sądowych, a także administracyjnych i egzekucyjnych, w których obsługiwane podmioty są stroną. Zespół zajmuje się także sporządzaniem umów, aktów prawa wewnętrznego i opinii prawnych. Istotną częścią działalności Zespołu jest prowadzenie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

1

Radca Prawny Dominika Bator

Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, a w 2006 r. wpisana została na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2016 r. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się w zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, reprezentując klientów w procesach sądowych. Prowadziła również obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Radca Prawny Katarzyna Haręża

Koordynator Prawny Sprzedaży VOTUM S.A.

Michał Konieczny

Adwokat

Joanna Komarczewska

Radca Prawny

Katarzyna Zimon

Radca Prawny

Pozostali

Sylwia Nowaczyk

Koordynator Postępowań Mediacyjnych

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny

Wojciech Bochenek

Aplikant Radcowski

Wojciech Laskowski

Radca Prawny

Wojciech Zakrzewski

Aplikant Radcowski

Aleksandra Czerniecka

Aplikant Radcowski

Daniel Gliwka

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Justyna Lenart

Radca Prawny

Natalia Kozłowska

Adwokat

Natalia Janusińska

Asystent Kierownika Departamentu Odszkodowań

Katarzyna Nowinowska

Adwokat

Ireneusz Pałac

Adwokat

Łukasz Łukasik

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Agnieszka Kuchna

Aplikant Radcowski

Anna Kosmalska

Aplikant Radcowski

Maciej Szczepaniak

Radca Prawny

Michał Gołębiowski

Aplikant Radcowski

Magdalena Żelazny

Aplikant Radcowski

Edyta Skuła

Doradca Odszkodowawczy