Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zespół

Władze

K-10

Adwokat Andrzej Łebek

Wspólnik - Założyciel

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2006r. jest wspólnikiem i założycielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., a także założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

DII-3

Adwokat Aniela Łebek

Wspólnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy, w której zajmuje stanowisko Kierownika Departamentu Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. Od września 2015r. została wspólnikiem Kancelarii.

D.Czyż 4

Radca Prawny Dariusz Czyż

Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską w Wałbrzychu. Od 1997 do 2004 roku zajmował stanowisko dyrektora departamentu prawnego spółki giełdowej we Wrocławiu. Od 1997 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego. Od 2005 roku jest związany grupą kapitałową Votum S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2006 roku jest także Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem podatkowym i gospodarczym.

B.Krupa1

Bartłomiej Krupa

Dyrektor Prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2005 słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 – 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od 2007 roku związany grupą kapitałową Votum S.A., od 2013 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej, członkiem Zarządu Votum S.A., a także członkiem Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”. Jego publikacje ukazują się w prasie branżowej.

Departament Spraw Procesowych

Departament Spraw Procesowych zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Zdobyte doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne pozwoliło na specjalizację departamentu w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny kadry oraz sieć pracowników obejmująca kraj, daje Klientom gwarancję świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej i poczucie bezpieczeństwa w walce z każdym przeciwnikiem procesowym (nawet dużym zakładem ubezpieczeń).

DII-16

Sylwia Nowaczyk

Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej w sprawach odszkodowawczych z zakresu szkód osobowych i rzeczowych na etapie przedsądowym i procesowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2008r., natomiast z Grupą Kapitałową od 2005r. Stanowisko kierownika Departamentu Spraw Procesowych obejmuje od 2009 r. Specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji ugodowych.

Zespół I

DII-23

Radca Prawny Irena Laskowska

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2000. Od 2010 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2008r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2007. W kręgu jej zainteresowań leży prawo medyczne, w szczególności procesy w sprawach błędów medycznych. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń.

Radca Prawny Michał Graf

Z-ca Kierownika Zespołu

Michał Bednarczyk

Radca Prawny

Anna Bala

Prawnik

Paula Niklewicz

Aplikant Radcowski

Anna Rubisz

Radca Prawny

Ilona Krasowska

Adwokat

Mariola Zawadzka

Radca Prawny

Anna Żądło

Asystent Radcy Prawnego

Michał Zadka

Aplikant Radcowski

Zespół II

DI-15

Agnieszka Madej

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, szczególnie ochronie praw lokatorów oraz prawie spadkowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2010r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Agata Bosiacka-Baran

Adwokat

Wojciech Laskowski

Aplikant Radcowski

Justyna Lenart

Radca Prawny

Zuzanna Prandecka-Walak

Aplikant Adwokacki

Joanna Sopel

Prawnik

Dominika Kalista

Asystent Radcy Prawnego

Katarzyna Talkowska

Radca Prawny

Emilia Waśkowska

Asystent Radcy Prawnego

Zespół III

DII-20

Radca Prawny Emil Mędrecki

Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Procesowych, Kierownik Zespołu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez WPiA UW wraz z Uniwersity of Florida Levin College of Law. Działalność zawodową rozpoczął w 2006 r. Od 2010 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2007 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Joanna Grobelak

Z-ca Kierownika Zespołu

Aleksandra Broniś

Radca Prawny

Wojciech Ciesielski

Aplikant Adwokacki

Paweł Kwaśny

Radca Prawny

Mateusz Leśniewski

Aplikant Radcowski

Grzegorz Skóra

Radca Prawny

Magdalena Wiklińska

Asystent Radcy Prawnego

Dorota Owsianna

Prawnik

Zespół IV

A. Ryz

Radca Prawny Agnieszka Ryznar

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. Z Kancelarią współpracuje od 2011r., natomiast z grupą kapitałową jest związana od roku 2007. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie pracy. W kręgu zainteresowań leży prawo medyczne, w szczególności odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta.

Radca Prawny Iwona Lesiuk

Z-ca Kierownika Zespołu

Angelika Lipińska

Aplikant Radcowski

Magdalena Królikowska

Prawnik

Przemysław Łokuciejewski

Radca Prawny

Agnieszka Tatar

Radca Prawny

Rafał Bielski

Aplikant Radcowski

Pamela Sobczak

Asystent Radcy Prawnego

Edyta Czyż

Aplikant Radcowski

Anna Żmidzińska

Radca Prawny

Zespół V

IMG_9062

Radca Prawny Agnieszka Antończak

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z kierunku Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. W roku 2014 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Kamila Piotrowska

Z-ca Kierownika Zespołu

Katarzyna Bula

Aplikant Radcowski

Katarzyna Okoń

Aplikant Adwokacki

Anna Sałek

Adwokat

Małgorzata Zimoch

Radca Prawny

Magdalena Peda

Adwokat

Piotr Sokołowski

Asystent Radcy Prawnego

Konrad Szelka

Aplikant Radcowski

Zespół VI

DI-1

Radca Prawny Monika Kasprzyk

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2011r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2008. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności - prawie ubezpieczeń gospodarczych), rodzinnym oraz prawie pracy.

Radca Prawny Anna Sypniewska

Z-ca Kierownika Zespołu

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny

Agata Nadobnik

Radca Prawny

Andżelika Okoń

Aplikant Radcowski

Justyna Mikulska

Asystent Radcy Prawnego

Martyna Czapelka

Aplikant Radcowski

Katarzyna Zimon

Radca Prawny

Mateusz Malina

Aplikant Radcowski

Wirginia Bednarz -Sztymelska

Aplikant Radcowski

Departament Spraw Karnych

Departament Karny zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w szczególności spraw Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego dbając o właściwe reprezentowanie interesów Klientów, w postępowaniu zażaleniowym po niesłusznym lub przedwczesnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Departament zajmuje się również obroną osób niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów. W zakresie działalności Departamentu mieści się również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw z zakresu opieki i kurateli, jak również innych spraw rodzinnych. Departament karny zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych, jak również reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia błędu medycznego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym. Z uwagi na wąską specjalizację i współpracę z najlepszymi fachowcami, dział zapewnia najwyższą jakość usług w każdej prowadzonej sprawie. Dodatkowa ścisła współpraca z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków zapewnia niezbędną wiedzę do ponadstandardowego poziomu obsługi Klientów.

DII-3

Adwokat Aniela Łebek

Kierownik Departamentu Karnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Od 2006r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy, w której zajmuje stanowisko Kierownika Departamentu Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym.

Roksana Bielejewska

Prawnik

Adam Gregorczyk

Adwokat

Monika Janasiak

Asystent w Departamencie Karnym

Bartosz Koszów

Adwokat

Michał Chłosta

Aplikant Radcowski

Damian Chmielecki

Prawnik

Ewelina Piktel

Aplikant Adwokacki

Departament Odszkodowań

Departamentu Odszkodowań zajmuje się likwidacją szkód w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zespół specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych oraz rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych zarówno tych o charakterze materialnych jak i niematerialnych, a także odzyskiwaniem środków z otwartych funduszy emerytalnych. Departament zajmuje się także doradztwem i pomocą prawną w sprawach objętych systemem ubezpieczeń społecznych, sprawach spadkowych oraz o podział majątku i innych sprawach cywilnych ściśle związanych z przedmiotem prowadzonego postępowania np. w sprawach o ubezwłasnowolnienie czy też ustanowienie kurateli bądź też opieki.

foto_1a

Bartosz Kaczmarek

Kierownik Departamentu Odszkodowań

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto posiada dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych wydany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową w Votum S.A. rozpoczął w roku 2007 r. i w tym czasie przeszedł wszystkie stopnie kariery w Departamencie Prawnym począwszy od asystenta Referenta Prawnego poprzez Doradcę Odszkodowawczego, Zastępcę Kierownika Zespołu Prawnego oraz Kierownika Działu Prawnego. W latach 2011 r. – 2015 r. związany z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy jako Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego. Od sierpnia 2016 r. pełni w Kancelarii funkcję Kierownika Departamentu Odszkodowań.

Gabriela Dubiniak

Zastępca Kierownika Departamentu Odszkodowań

Daniel Gliwka

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Beata Górska

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Natalia Janusińska

Asystent Kierownika Departamentu Odszkodowań

Maciej Dola

Doradca Odszkodowawczy

Arkadiusz Maćkała

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Rafał Mikołajczyk

Asystent Kierownika Departamentu Odszkodowań

Ihor Shtaba

Doradca Odszkodowawczy

Juliusz Skiruk

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Łukasz Łukasik

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Michał Suchowacki

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego

Departament Szkód Korporacyjnych

Departament Szkód Korporacyjnych zajmuje się obsługą roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca nie jest objęty systemem ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak również na etapie sporu sądowego. Zasadniczą kategorię spraw stanowią wypadki przy pracy i dochodzenie roszczeń poszkodowanych pracowników oraz ich rodzin z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Ponadto duża ilość prowadzonych postępowań odszkodowawczych dotyczy upadków na nierównych lub niewłaściwie utrzymanych chodnikach, ulicach i innych obiektach drogowych lub w budynkach, które nie spełniają norm technicznych. Jednocześnie prowadzone są również wypadki związane z dochodzeniem roszczeń w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania odpowiedzialności, jak chociażby wypadki lotnicze, kolejowe, czy morskie. Specyfika powyższych spraw powoduje, że bardzo często niezbędne jest przeprowadzenie czasochłonnego postępowania wyjaśniającego, w którym zbierane są dowody na potwierdzenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, a także jego miejsca i uchybień, które można przypisać zobowiązanemu. Departament zajmuje się również sądowym dochodzeniem roszczeń szkód w pojazdach. Charakterystyka prowadzonych postępowań wymaga od pracowników bardzo dobrej znajomości zagadnień prawa cywilnego, prawa ubezpieczeniowego oraz problematyki związanej z zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, utrzymywania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, a także zagadnień procesowego prawa cywilnego.

DI-12

Radca Prawny Albert Demidowski

Kierownik Departamentu Szkód Korporacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007r.) Od 2011r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2007r. związany zawodowo z Grupą Kapitałową Votum S.A. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy współpracuje od 2012r, od 2014 r. zajmuje stanowisko Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR).

Dominika Torończak

Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych

Paulina Bąk

Adwokat

Anna Cerekwicka

Starszy Doradca Odszkodowawczy

Anna Jeziorska

Starszy Doradca Odszkodowawczy

Monika Kozłowska

Doradca Odszkodowawczy

Justyna Lipińska

Adwokat

Krzysztof Lupiński

Aplikant Adwokacki

Aleksandra Łopuch-Lis

Radca Prawny

Marta Małecka

Doradca Odszkodowawczy

Barbara Morawa

Radca Prawny

Katarzyna Paszenda

Starszy Doradca Odszkodowawczy

Piotr Sobczak

Radca Prawny

Karolina Zygiel

Starszy Doradca Odszkodowawczy

Ewelina Siedlecka

Doradca Odszkodowawczy

Departament Organizacyjny

Departament Organizacyjny zajmuje się usprawnianiem codziennej pracy Kancelarii. Prowadzi kalendarz wokand, zapewnia zastępstwa procesowe przez pełnomocników substytucyjnych, nawiązuje współpracę z pełnomocnikami substytucyjnymi, opracowuje nowe rozwiązania organizacyjne, wdraża nowe systemy wspomagające wykonywanie zadań przez pracowników, wprowadza wewnętrzne procedury organizacji Kancelarii i kontroluje ich wykonanie, organizuje szkolenia pracowników, spotkania, prowadzi nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy. Czuwa nad bezpieczeństwem wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów i danych. Dział Organizacji Sporządza także statystyki i analizy dotyczące funkcjonowania Kancelarii. Zarządza flotą i zaopatrzeniem w materiały i sprzęt biurowy. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem świadczeń socjalnych. Ściśle współpracuje z działem IT, Kadr i Finansów oraz departamentami prawnymi Kancelarii.

IMG_9051

Anna Pokrywka

Kierownik Departamentu Organizacyjnego

Absolwentka studiów ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 2005r. ukończyła studia podyplomowe Menadżera Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2012r. ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i Podatki na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2007r. związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A Łebek i Wspólnicy. Od 2012r. zajmuje stanowisko Kierownika ds. Organizacji.

Janusz Blacharski

Analityk, Specjalista ds. Wdrożenia Systemu

Iga Bromke

Koordynator Pełnomocników Procesowych

Katarzyna Janicka

Prawnik

Monika Kordys

Młodszy Specjalista w Departamencie Organizacyjnym

Magdalena Uciurkiewicz

Specjalista ds. Organizacyjnych

Bartosz Rybicki

Specjalista ds. Organizacyjnych

Zofia Olbińska

Asystent w Departamencie Organizacyjnym

Departament Finansowy

Departament Finansowy odpowiada za obsługę finansową Kancelarii. W Departamencie odbywają się zarówno prace rozliczeniowe jak i kontrolingowe. Specjaliści z dziedziny finansów dbają m.in. o prawidłowe rozliczenia środków wpłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z wyrokami, generują, przyjmują i sprawdzają pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe, jak również rozliczają delegacje pracowników. Departament Finansowy ściśle współpracuje Z Departamentem Organizacyjnym oraz Prawnym Kancelarii.

DII-7

Marta Wan

Kierownik Departamentu Finansowego

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe „Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w biznesie- język niemiecki” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od sierpnia 2009 roku związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Kierownika ds. Finansowych.

Monika Gruszecka

Specjalista ds. Rozliczeń

Paula Panek

Asystent w Departamencie Finansowym

Agnieszka Pater

Specjalista ds. Finansowych

Joanna Żur

Starszy Specjalista ds. Finansowych

Zespół Obsługi Prawnej Votum SA

Zespół Obsługi Prawnej VOTUM S.A. jest częścią Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Jego zadaniem jest obsługa prawna wybranych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Kancelaria. Główne zadania Zespołu polegają na obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, w tym obsłudze organów statutowych i prowadzeniu spraw rejestrowych, reprezentacji w procesach cywilnych i innych postępowaniach sądowych, a także administracyjnych i egzekucyjnych, w których obsługiwane podmioty są stroną. Zespół zajmuje się także sporządzaniem umów, aktów prawa wewnętrznego i opinii prawnych. Istotną częścią działalności Zespołu jest prowadzenie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Katarzyna Haręża

Radca Prawny Katarzyna Haręża

Koordynator Zespołu Adwokatów i Radców Prawnych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Jest słuchaczem studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku „Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami”. Od 2012r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, jak również reprezentowała klientów w procesach sądowych o odszkodowanie. Obecnie prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Interesuje się szeroko rozumianą problematyką cywilnoprawną i prawnopodatkową związaną z obrotem gospodarczym.

Michał Konieczny

Adwokat

Joanna Komarczewska

Radca Prawny

Dominika Bator

Radca Prawny

Michał Gołębiowski

Aplikant Radcowski

Dział HR

Anna Citak

Starszy Specjalista ds. HR

Zespół Obsługi Roszczeń Rentowych

Zespół Weryfikacji Roszczeń został powołany w celu świadczenia pomocy prawnej osobom poszkodowanym w sprawach, w których mimo zakończenia postępowania likwidacyjnego i sądowego, istnieją podstawy do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych i weryfikacji wysokości przyznanych świadczeń. Działania specjalistów wchodzących w skład zespołu koncertują się na szczegółowych zagadnieniach związanych z waloryzacją i kapitalizacją świadczeń rentowych, dochodzeniem roszczeń na rzecz bliskich osób bezpośrednio poszkodowanych oraz roszczeń związanych z kosztami leczenia i rehabilitacji. Zespół zajmuje się także doradztwem i pomocą prawną w sprawach wymagających udokumentowania roszczeń związanych z aktywizacją zawodową osób poszkodowanych oraz przystosowaniem mieszkania, pojazdu itp. Specyfika działań zespołu polega na analizie i monitorowaniu sytuacji osoby poszkodowanej przy uwzględnieniu dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych i indywidulanych potrzeb, co ma kluczowe znaczenie w sprawach, w których postępowanie likwidacyjne zostało zakończone.

DII-13

Jolanta Werner

Kierownik Zespołu Obsługi Roszczeń Rentowych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych "Mediator-Master of Business Mediation" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczęła w 2005r. w dziale obsługi prawnej towarzystwa ubezpieczeń. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2011r., natomiast z Grupą Kapitałową od 2006r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód objętych systemem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odpowiada za koordynowanie współpracy z podmiotami świadczącymi specjalistyczną pomoc na rzecz osób poszkodowanych.

Michał Kasprzyk

Dorada Odszkodowawczy

Paweł Wójcik

Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego,

Anetta Rybarska

Główny Specjalista

Edyta Skuła

Doradca Odszkodowawczy

Bogusława Kulig

Doradca Odszkodowawczy

Pozostali

Justyna Halaś

Radca Prawny

Agnieszka Krupa

Radca Prawny