Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zespół

Władze

K-10

Adwokat Andrzej Łebek

Wspólnik - Założyciel

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 1983 r. prowadzi działalność jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2006 r. jest wspólnikiem i założycielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., a także założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

Łebek i Wspólnicy

Adwokat Aniela Łebek

Wspólnik, Z-ca Dyrektora Prawnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004 r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. We wrześniu 2015 r. została wspólnikiem Kancelarii.

B.Krupa1

Bartłomiej Krupa

Dyrektor Prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 – 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od 2007 r. związany grupą kapitałową Votum S.A., od 2013 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej, członkiem Zarządu Votum S.A., a także członkiem Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”. Jego publikacje ukazują się w prasie branżowej.

Departament Spraw Procesowych

Departament Spraw Procesowych zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Zdobyte doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne pozwoliło na specjalizację departamentu w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny kadry oraz sieć pracowników obejmująca kraj, daje Klientom gwarancję świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej i poczucie bezpieczeństwa w walce z każdym przeciwnikiem procesowym (nawet dużym zakładem ubezpieczeń).

DI-15

Agnieszka Madej

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Madej

Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, szczególnie ochronie praw lokatorów oraz prawie spadkowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2010 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Zespół I

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Michał Graf

Kierownik Zespołu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wpisany na listę radców prawnych w 2015 r. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy związany od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Zespół II

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Antończak - Bernadowska

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z kierunku Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. W roku 2014 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

Departament Karny

Departament Karny zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w szczególności spraw Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego dbając o właściwe reprezentowanie interesów Klientów, w postępowaniu zażaleniowym po niesłusznym lub przedwczesnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Departament zajmuje się również obroną osób niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów. W zakresie działalności Departamentu mieści się również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw z zakresu opieki i kurateli, jak również innych spraw rodzinnych. Departament karny zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych, jak również reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia błędu medycznego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym. Z uwagi na wąską specjalizację i współpracę z najlepszymi fachowcami, dział zapewnia najwyższą jakość usług w każdej prowadzonej sprawie. Dodatkowa ścisła współpraca z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków zapewnia niezbędną wiedzę do ponadstandardowego poziomu obsługi Klientów.

ryznar

Agnieszka Ryznar

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2007 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Departament Spraw Bankowych

Departament Spraw Bankowych zajmuje się sprawami klientów, którzy zawarli z bankami umowy kredytowe waloryzowane lub denominowane do waluty franka szwajcarskiego oraz produktów powiązanych z umowami kredytowymi.

W ramach pomocy klientom analizujemy dokumentację kredytową, ustalamy możliwy kierunek działań i zakres roszczeń. Pomagamy też zgromadzić dokumenty niezbędne do wyliczenia roszczeń i na ich podstawie określamy wysokość sumy, o którą może ubiegać się klient.

Prowadzimy postępowanie reklamacyjne z podmiotami rynku finansowego, a także zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wykonywaną przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich i adwokackich w sprawach na etapie postępowania sądowego.

Wojciech-Bochenek

monika kasprzyk

Radca Prawny Monika Kasprzyk

Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

wc

Adwokat Wojciech Ciesielski

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczęszczał na seminarium magisterskie z prawa finansowego. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym głównie w prawie finansowym oraz prawie odszkodowawczym.

Zespół I

aj

Radca Prawny Aleksandra Jakubowska

Kierownik Zespołu

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja oraz studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, w tym za błędy medyczne. Od kilku lat zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego.

Zespół II

mp

Adwokat Monika Puszka

Kierownik Zespołu

Ukończyła Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie prawa finansowego, w szczególności w prawie bankowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom rynku finansowego, uczestniczyła w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów w zakresie dochodzenia roszczeń z umów bankowych dotyczących kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej.

Zespół III

ip

Adwokat Ireneusz Pałac

Kierownik Zespołu

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował prawo również na Uniwersytecie w Salzburgu. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie umów oraz dochodzeniu należności na rzecz przedsiębiorców i konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej w szczególności CHF.

Zespół IV

nk

Adwokat Natalia Kozłowska

Kierownik Zespołu

W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2014 r. jest członkiem wrocławskiej Izby Adwokackiej. W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w zakresie wielu dziedzin prawa, w szczególności cywilnego i administracyjnego, a także finansowego i bankowego.

Zespół V

Radca Prawny Radosław Osieleniec

Kierownik Zespołu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, gdzie ukończył studia prawnicze i administratywistyczne. Radca prawny i były asesor komorniczy. Zdobywał doświadczenie m.in. w kancelariach obsługujących klientów z sektora bankowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, bankowym, handlowym oraz upadłościowym, posiada także szerokie doświadczenie w zakresie egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zespół VI

ab

Radca Prawny Aleksandra Broniś

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2016 r. uzyskała wynik pozytywny z egzaminu zawodowego i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko podmiotom rynku finansowego i ubezpieczeniowego zarówno w trybie polubownym, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w prawie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki poświęconej kredytom hipotecznym waloryzowanym walutą obcą oraz prawie cywilnym w zakresie zobowiązań i odpowiedzialności cywilnej. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zespół VII

radca prawny Anna Żmidzińska

Radca Prawny Anna Żmidzińska

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 roku również członek Komisji ds. promocji zawodu i integracji środowiska przy OIRP Wrocław (kadencja od 2016 r. do 2020 r.). Od początku kariery zawodowej związana ze sprawami cywilnymi prowadzonymi przeciwko podmiotom rynku finansowego i ubezpieczeniowego, zdobyła bogate doświadczenie procesowe reprezentując osoby fizyczne zarówno przed sądami powszechnymi jak i przed Sądem Najwyższym.

Zespół VIII

radca prawny Katarzyna Wilk

Radca Prawny Katarzyna Wilk

Kierownik Zespołu

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej z wyróżnieniem zdała egzamin zawodowy, po którym uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz instytucjach finansowych, świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Zespół IX

adwokat Wojciech Kowalewski

Adwokat Wojciech Kowalewski

Kierownik Zespołu

Wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W swojej praktyce zawodowej doradza klientom indywidualnym i instytucjonalnym w bardzo szerokim zakresie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, skupiając się na zagadnieniach związanych z zobowiązaniami, odszkodowaniami oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Cechuje go indywidualne podejście do prowadzonych spraw, stale dąży do rozwoju.

Zespół X

radca prawny Agata Nadobnik

Radca Prawny Agata Nadobnik

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych.

Zespół XI

IMG_5083akadr

Radca Prawny Joanna Bartnikiewicz - Bagińska

Kierownik Zespołu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego oraz prawa własności przemysłowej.

Dział Wokand

Dział Wokand odpowiada za obsługę Kalendarza Wokand Kancelarii oraz współpracę z pełnomocnikami substytucyjnymi. Specjaliści w Dziale Wokand odpowiadają za zapewnienie zastępstw procesowych na terenie całej Polski przez pełnomocników substytucyjnych, organizują wyjazdy służbowe prawników Kancelarii i prowadzą nadzór nad dostępem do spraw na Portalu Informacji Sądowych. Dział Wokand ściśle współpracuje z Departamentami Prawnymi i Departamentem Finansowym Kancelarii.

Tomasz Kozimor

Koordynator w Dziale Wokand

Absolwent studiów ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończył studia I stopnia na kierunku Logistyka, a następnie Ekonomię na studiach II stopnia. Od 2017 r. związany z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A Łebek i Wspólnicy. Od maja 2019 r. zajmuje stanowisko Koordynatora w Dziale Wokand.

Departament Finansowy

Departament Finansowy odpowiada za obsługę finansową Kancelarii. W Departamencie odbywają się zarówno prace rozliczeniowe jak i kontrolingowe. Specjaliści z dziedziny finansów dbają m.in. o prawidłowe rozliczenia środków wpłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z wyrokami, generują, przyjmują i sprawdzają pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe, jak również rozliczają delegacje pracowników. Departament Finansowy ściśle współpracuje Z Departamentem Organizacyjnym oraz Prawnym Kancelarii.

DII-7

Marta Wan

Kierownik Departamentu Finansowego

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe „Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w biznesie- język niemiecki” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od sierpnia 2009 roku związana z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Kierownika ds. Finansowych.

Pozostali

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Iwona Lesiuk

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a przede wszystkim w prawie ubezpieczeniowym. Przedmiotem jej zainteresowań jest ochrona dóbr osobistych, a także zagadnienia związane z mediacjami pozasądowymi i sądowymi w prawie rodzinnym.

Aneta Zdziech

Katarzyna Haręża