Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Nasze wyroki

07 grudnia 2016

Okoliczności i przyczyny zdarzenia:   W grudniu 2014 roku doszło do pożaru budynku mieszkalno – usługowego, w wyniku, którego spaleniu uległa więźba dachowa na powierzchni około 200 m2 wraz z poszyciem. Częściowo zostały uszkodzone również ściany działowe poddasza, stolarka okienna oraz znajdujące się na poddaszu meble, materiały budowlane i narzędzia, a na skutek akcji gaśniczej - pierwsza oraz druga kondygnacja...

Czytaj więcej

06 grudnia 2016

Okoliczności i przyczyny zdarzenia:   W grudniu 2014 roku doszło do pożaru budynku mieszkalno – usługowego, w wyniku, którego spaleniu uległa więźba dachowa na powierzchni około 200 m2 wraz z poszyciem. Częściowo zostały uszkodzone również ściany działowe poddasza, stolarka okienna oraz znajdujące się na poddaszu meble, materiały budowlane i narzędzia, a na skutek akcji gaśniczej - pierwsza oraz druga kondygnacja...

Czytaj więcej

28 listopada 2016

W dniu 24 sierpnia 2013 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym zginął 59-letni mężczyzna. Roszczenia wynikające z przedmiotowego zdarzenia, a dotyczące zadośćuczynienia za krzywdę 6-letniej wówczas wnuczki zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, w którego przedsiębiorstwie sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Decyzją z dnia 10 marca 2014 r. ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia. W maju...

Czytaj więcej

21 listopada 2016

W lutym 2014 r. nasz Klient został poproszony o pomoc przy cielącej się krowie. Klient poruszając się po gospodarstwie rolnym w kierunku obory, gdzie znajdowała się krowa poślizgnął się i upadł. W miejscu zdarzenia teren gospodarstwa był nieodśnieżony a pod warstwą śniegu znajdował się lód. W wyniku upadku klient doznał poważnych obrażeń w postaci złamania kostki przyśrodkowej i złamania trzonu...

Czytaj więcej

14 listopada 2016

W listopadzie 1997 r. w miejscowości Bodzyniewo nasz klient jadąc rowerem został potrącony przez znajdującego się pod wpływem alkoholu kierowcę, doznając przy tym licznych obrażeń ciała w postaci urazu okolicy podobojczykowej lewej, rozerwania żyły i tętnicy podobojczykowej, rozerwania splotu ramiennego oraz wstrząsu krwotocznego. Pomimo natychmiastowej próby udzielenia pomocy przez lekarzy, zdrowia naszego klienta nie udało się uratować. Klient stracił czucie...

Czytaj więcej

08 listopada 2016

W maju 2014 r. nasz Klient podróżując, jako kierowca motocykla doznał poważnych obrażeń ciała w wypadku, jaki wydarzył się na skutek zderzenia z samochodem osobowym. Na skutek zdarzenia, u 26 – letniego mężczyzny doszło do licznych złamań w okolicach klatki piersiowej, miednicy i kończyn dolnych. Obrażenia, jakich doznał młody mężczyzna jak i okoliczność, iż progu swojej kariery zawodowej stał się...

Czytaj więcej

02 listopada 2016

W dniu 28 września 2012r. w Nakle nad Notecią na terenie zabudowań należących do pozwanego w miejscu prowadzenia prac remontowo-rozbiórkowych doszło do wypadku polegającego na zawaleniu się ściany zasieku na popiół węglowy, która przygniatając Jana M. spowodowała jego zgon na miejscu. Samoistnym posiadaczem budowli, która uległa zawaleniu był pozwany Roman D. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Jan M. (art....

Czytaj więcej

25 października 2016

W listopadzie 2012 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych, wskutek czego doznała bardzo poważnych obrażeń ciała, w konsekwencji, których została przewieziona do szpitala, gdzie przebywała w stanie wegetatywnym. W dniu 3 grudnia 2012 r. Kancelaria działając z umocowania matki poszkodowanej wniosła pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną przez jej córkę krzywdę...

Czytaj więcej

18 października 2016

W 1997 r. kierujący samochodem jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, czym doprowadził do wypadku. Na skutek wypadku pasażer pojazdu doznał złamania kręgosłupa w części lędźwiowej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skutkującym porażeniem k. dolnych.  Do dnia dzisiejszego poszkodowany porusza się za pomocą wózka. Jest całkowicie niezdolny do pracy.   Postępowanie karne w dniu 28.05.1997 r. zostało zakończone wyrokiem...

Czytaj więcej

10 października 2016

W dniu 9 września 2016 r. prawomocnie zakończyło się postępowanie sądowe w przedmiocie roszczeń cywilnoprawnych rodziny pracownika (wówczas lat 48) zmarłego w wypadku przy pracy w dniu 26 sierpnia 2013 r.   Na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wypłacił na rzecz: – żony (w chwili wypadku lat 47) – 35.000 zł zadośćuczynienia (za krzywdę doznaną w związku...

Czytaj więcej

04 października 2016

Nasza Klientka, zatrudniona była przez agencję pracy tymczasowej, a wykonywała pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w wymiarze ½ etatu. W dniu 29 sierpnia 2006 r. została przez pracodawcę użytkownika oddelegowana z produkcji na magazyn w celu przepakowania kartonów. Podczas wykonywania czynności, przewrócił się stos palet i jedna z nich uderzyła Klientkę w lewą nogę na wysokości kości piszczelowej. Z protokołu...

Czytaj więcej

29 września 2016

W październiku 2001 r. miał miejsce wypadek, w wyniku, którego śmierć poniósł pasażer pojazdu. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpiła Klientka Kancelarii – matka zmarłego, który wówczas miał 19 lat. Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłacił na jej rzecz kwotę 4000 zł tytułem zadośćuczynienia, wskazując, że przyznane świadczenie ograniczył o 60% z uwagi na zastosowanie przyczynienia. Powyższe stanowisko...

Czytaj więcej

26 września 2016

W październiku 2009 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym zmarł 19 letni chłopak, - pasażer samochodu kierowanego przez M.Z. Sprawca wypadku kierujący samochodem osobowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując bez wymaganych uprawnień samochodem osobowym oraz będąc pod wpływem substancji psychotropowej stracił panowanie nad samochodem, przez co uderzył w zaparkowany na poboczu jezdni...

Czytaj więcej

19 września 2016

We wrześniu 2014 r. miał miejsce wypadek w gospodarstwie rolnym. Syn, będący właścicielem gospodarstwa wraz z ojcem przeganiał trzodę chlewną z jednej zagrody do drugiej. Podczas wykonywania tej czynności właściciel zaszedł niespodziewanie jednego z wieprzy od tyłu i złapał go za uszy, chcąc w ten sposób przeprowadzić go do sąsiedniej zagrody. Zachowanie właściciela spowodowało spłoszenie się zwierzęcia i jego wyrwanie...

Czytaj więcej

12 września 2016

W dniu 28 sierpnia 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym z naczepy nieustalonego pojazdu ciężarowego wypadła opona i uderzyła w jadący z naprzeciwka samochód osobowy. Jego pasażerką była Klientka Kancelarii, która doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zaburzeń adaptacyjnych. Kierującą pojazdem osobowym była koleżanka Poszkodowanej, z którą wspólnie dojeżdżała do pracy....

Czytaj więcej

05 września 2016

W wyniku błędu medycznego polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu porodu doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego i urodzenia się małoletniej powódki w stanie bardzo ciężkim – zamartwicy, co spowodowało u powódki nieodwracalne komplikacje zdrowotne, w szczególności natury neurologicznej. Na etapie przedsądowej likwidacji szkody nie zostały przyznane małoletniej powódce żadne świadczenia, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń (do którego zostały skierowane roszczenia w związku z tym że...

Czytaj więcej

29 sierpnia 2016

W dniu 20.09.2010 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym kierowca samochodu osobowego nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Wskutek powyższego poważnych obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu - nasza Klientka.  Na skutek zdarzenia u 26- letniej kobiety doszło m.in. do złamania kręgosłupa piersiowego trzykolumnowego na poziomie...

Czytaj więcej

22 sierpnia 2016

W dniu 12.04.2014. w Łyszkowicach  kierujący samochodem  marki Alfa Romeo nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem czym spowodował zderzenie z samochodem marki BMW, a następnie z samochodem Opel. Nasz Klient,  pasażer w samochodzie Alfa Romeo w wyniku wypadku doznał poważanych obrażeń ciała: -rozlany uraz mózgowo-czaszkowy; -tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej; -złamanie wieloodłamowe kości udowej i bliższej nasady piszczeli...

Czytaj więcej

16 sierpnia 2016

W dniu 24 listopada 2012 r. podczas polowania doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku. Jeden z uczestników polowania wystrzelił z broni myśliwskiej w kierunku zwierzyny. Kula nie trafiła zwierzęcia i po rykoszecie od drzewa śmiertelnie postrzeliła innego uczestnika polowania. Przeprowadzone w sprawie postępowanie przygotowawcze zostało umorzone – w toku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że zaistniałe zdarzenie nosi znamiona nieszczęśliwego wypadku,...

Czytaj więcej

08 sierpnia 2016

W dniu 10 listopada 2014 r. doszło do wypadku samochodowego, w którym zginęła pięcioletnia dziewczynka. Trójka naszych Klientów, będąca dziadkami tragicznie zmarłego dziecka, zgłosiła do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku drogowego posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, roszczenie tytułem zadośćuczynienia w związku z tragiczną śmiercią wnuczki. Decyzją z dnia 25 marca 2015 r. ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia. W maju 2015 r....

Czytaj więcej