Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Nasze wyroki

25 października 2016

W listopadzie 2012 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych, wskutek czego doznała bardzo poważnych obrażeń ciała, w konsekwencji, których została przewieziona do szpitala, gdzie przebywała w stanie wegetatywnym. W dniu 3 grudnia 2012 r. Kancelaria działając z umocowania matki poszkodowanej wniosła pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną przez jej córkę krzywdę...

Czytaj więcej

18 października 2016

W 1997 r. kierujący samochodem jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, czym doprowadził do wypadku. Na skutek wypadku pasażer pojazdu doznał złamania kręgosłupa w części lędźwiowej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skutkującym porażeniem k. dolnych.  Do dnia dzisiejszego poszkodowany porusza się za pomocą wózka. Jest całkowicie niezdolny do pracy.   Postępowanie karne w dniu 28.05.1997 r. zostało zakończone wyrokiem...

Czytaj więcej

10 października 2016

W dniu 9 września 2016 r. prawomocnie zakończyło się postępowanie sądowe w przedmiocie roszczeń cywilnoprawnych rodziny pracownika (wówczas lat 48) zmarłego w wypadku przy pracy w dniu 26 sierpnia 2013 r.   Na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wypłacił na rzecz: – żony (w chwili wypadku lat 47) – 35.000 zł zadośćuczynienia (za krzywdę doznaną w związku...

Czytaj więcej

04 października 2016

Nasza Klientka, zatrudniona była przez agencję pracy tymczasowej, a wykonywała pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w wymiarze ½ etatu. W dniu 29 sierpnia 2006 r. została przez pracodawcę użytkownika oddelegowana z produkcji na magazyn w celu przepakowania kartonów. Podczas wykonywania czynności, przewrócił się stos palet i jedna z nich uderzyła Klientkę w lewą nogę na wysokości kości piszczelowej. Z protokołu...

Czytaj więcej

29 września 2016

W październiku 2001 r. miał miejsce wypadek, w wyniku, którego śmierć poniósł pasażer pojazdu. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpiła Klientka Kancelarii – matka zmarłego, który wówczas miał 19 lat. Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłacił na jej rzecz kwotę 4000 zł tytułem zadośćuczynienia, wskazując, że przyznane świadczenie ograniczył o 60% z uwagi na zastosowanie przyczynienia. Powyższe stanowisko...

Czytaj więcej

26 września 2016

W październiku 2009 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym zmarł 19 letni chłopak, - pasażer samochodu kierowanego przez M.Z. Sprawca wypadku kierujący samochodem osobowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując bez wymaganych uprawnień samochodem osobowym oraz będąc pod wpływem substancji psychotropowej stracił panowanie nad samochodem, przez co uderzył w zaparkowany na poboczu jezdni...

Czytaj więcej

19 września 2016

We wrześniu 2014 r. miał miejsce wypadek w gospodarstwie rolnym. Syn, będący właścicielem gospodarstwa wraz z ojcem przeganiał trzodę chlewną z jednej zagrody do drugiej. Podczas wykonywania tej czynności właściciel zaszedł niespodziewanie jednego z wieprzy od tyłu i złapał go za uszy, chcąc w ten sposób przeprowadzić go do sąsiedniej zagrody. Zachowanie właściciela spowodowało spłoszenie się zwierzęcia i jego wyrwanie...

Czytaj więcej

12 września 2016

W dniu 28 sierpnia 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym z naczepy nieustalonego pojazdu ciężarowego wypadła opona i uderzyła w jadący z naprzeciwka samochód osobowy. Jego pasażerką była Klientka Kancelarii, która doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zaburzeń adaptacyjnych. Kierującą pojazdem osobowym była koleżanka Poszkodowanej, z którą wspólnie dojeżdżała do pracy....

Czytaj więcej

05 września 2016

W wyniku błędu medycznego polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu porodu doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego i urodzenia się małoletniej powódki w stanie bardzo ciężkim – zamartwicy, co spowodowało u powódki nieodwracalne komplikacje zdrowotne, w szczególności natury neurologicznej. Na etapie przedsądowej likwidacji szkody nie zostały przyznane małoletniej powódce żadne świadczenia, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń (do którego zostały skierowane roszczenia w związku z tym że...

Czytaj więcej

29 sierpnia 2016

W dniu 20.09.2010 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym kierowca samochodu osobowego nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Wskutek powyższego poważnych obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu - nasza Klientka.  Na skutek zdarzenia u 26- letniej kobiety doszło m.in. do złamania kręgosłupa piersiowego trzykolumnowego na poziomie...

Czytaj więcej

22 sierpnia 2016

W dniu 12.04.2014. w Łyszkowicach  kierujący samochodem  marki Alfa Romeo nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem czym spowodował zderzenie z samochodem marki BMW, a następnie z samochodem Opel. Nasz Klient,  pasażer w samochodzie Alfa Romeo w wyniku wypadku doznał poważanych obrażeń ciała: -rozlany uraz mózgowo-czaszkowy; -tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej; -złamanie wieloodłamowe kości udowej i bliższej nasady piszczeli...

Czytaj więcej

16 sierpnia 2016

W dniu 24 listopada 2012 r. podczas polowania doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku. Jeden z uczestników polowania wystrzelił z broni myśliwskiej w kierunku zwierzyny. Kula nie trafiła zwierzęcia i po rykoszecie od drzewa śmiertelnie postrzeliła innego uczestnika polowania. Przeprowadzone w sprawie postępowanie przygotowawcze zostało umorzone – w toku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że zaistniałe zdarzenie nosi znamiona nieszczęśliwego wypadku,...

Czytaj więcej

08 sierpnia 2016

W dniu 10 listopada 2014 r. doszło do wypadku samochodowego, w którym zginęła pięcioletnia dziewczynka. Trójka naszych Klientów, będąca dziadkami tragicznie zmarłego dziecka, zgłosiła do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku drogowego posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, roszczenie tytułem zadośćuczynienia w związku z tragiczną śmiercią wnuczki. Decyzją z dnia 25 marca 2015 r. ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia. W maju 2015 r....

Czytaj więcej

01 sierpnia 2016

W dniu 30 września 1997 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć poniosła matka dwojga klientów, którzy w dniu wypadku mieli odpowiednio 3 i 6 lat. Strata matki bardzo negatywnie wpłynęła na życie rodzeństwa, pozbawionego opieki matki od wczesnych lat dzieciństwa. Małoletni nigdy nie nawiązali prawidłowych relacji z macochą, całkowicie utracili pozytywny wzorzec matki. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku w toku postępowania...

Czytaj więcej

25 lipca 2016

Dwie kobiety świadczyły pracę w sklepie. Ich pracodawca bez wiedzy kobiet umieścił w toalecie, z której korzystały, kamerę rejestrującą to, co dzieje się w pomieszczeniu. Dokonał on tego w celu podglądania kobiet w czasie, gdy załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne. Kiedy kobiety zauważyły, że ich pracodawca zachowuje się nienaturalnie, zaczęły podejrzewać, że mógł on umieścić w toalecie sprzęt rejestrujący obraz. Gdy...

Czytaj więcej

18 lipca 2016

Do wypadku doszło w 2011 roku podczas wykonywania prac budowlanych przy więźbie dachowej budynku mieszkalnego, znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego. Podczas szlifowania belek mąż Klientki Kancelarii spadł z wysokości 6 metrów na betonową posadzkę. Upadek spowodował ciężkie obrażenia ciała, które skutkowały jego zgonem na miejscu zdarzenia. Prace budowlane wykonywane były w budynku mieszkalnym, wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego siostry...

Czytaj więcej

11 lipca 2016

W dniu 12 września 2011 r., w godzinach popołudniowych, po skończonej przez siebie pracy zawodowej, Klient Kancelarii wrócił do swojego miejsca zamieszkania, które jednocześnie było miejscem prowadzenia przez ojca Klienta gospodarstwa rolnego. Tego dnia ojciec powoda wykonywał prace szlifierskie w znajdującym się na terenie gospodarstwa budynku gospodarczym. W trakcie wykonywania tej pracy do budynku gospodarczego wszedł Klient i wówczas poczuł...

Czytaj więcej

29 czerwca 2016

W dniu 16 kwietnia 2011r. Klientka Kancelarii udała się na zajęcia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wchodząc do budynku potknęła się o usytuowany przed wejściem odbój do drzwi i straciła równowagę. W wyniku upadku u Klientki rozpoznano zwichnięcie tylne stawu łokciowego prawego z wieloodłamowym złamaniem głowy kości promieniowej. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń zakwestionowało swoją odpowiedzialność i nie wypłaciło...

Czytaj więcej

31 maja 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2001 roku, śmierć poniosła kobieta, która znajdowała się w 7 miesiącu ciąży. Pozostawiła w żałobie męża oraz 13 letnią córkę. Nienarodzone dziecko płci żeńskiej zmarło na skutek niedokrwienia spowodowanego przerwaniem pępowiny. Utrata ukochanej żony i matki oraz nienarodzonego dziecka była dla Klientów szokiem i destrukcyjnie wpłynęła na ich psychikę. Klient musiał korzystać z pomocy...

Czytaj więcej

04 maja 2016

W wyniku czołowego zderzenia się dwóch pojazdów, ciężkich obrażeń ciała doznał Klient – pasażer pojazdu uczestniczącego w zderzeniu. Rozległe urazy, a w szczególności ciężkie obrażenia głowy, spowodowały uszkodzenie centralnego układu nerwowego, skutkujące zaburzeniami pamięci, znacznym ograniczeniem zdolności poznawczych oraz regresem intelektualnym. Klient został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekunem prawnym została jego żona. Zgodnie z opiniami wydanymi przez lekarzy orzeczników Ubezpieczyciela, Klient...

Czytaj więcej