Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Nasze wyroki

04 maja 2016

W wyniku czołowego zderzenia się dwóch pojazdów, ciężkich obrażeń ciała doznał Klient – pasażer pojazdu uczestniczącego w zderzeniu. Rozległe urazy, a w szczególności ciężkie obrażenia głowy, spowodowały uszkodzenie centralnego układu nerwowego, skutkujące zaburzeniami pamięci, znacznym ograniczeniem zdolności poznawczych oraz regresem intelektualnym. Klient został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekunem prawnym została jego żona. Zgodnie z opiniami wydanymi przez lekarzy orzeczników Ubezpieczyciela, Klient...

Czytaj więcej

04 maja 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2003 roku, śmierć poniosła matka trojga Klientów, którzy w dniu wypadku mieli odpowiednio: 13, 20 i 22 lata. Strata matki bardzo negatywnie wpłynęła na życie trojga rodzeństwa – odczuwali ogromny stres, stracili determinacje do rozwoju i musieli zrezygnować z swoich edukacyjnych i zawodowych planów by wspomóc owdowiałego ojca oraz siebie nawzajem. Podczas procesu likwidacyjnego,...

Czytaj więcej

29 kwietnia 2016

We wrześniu 2006 r. doszło do wypadku drogowego, w skutek, którego Klient Kancelarii doznał poważnych obrażeń ciała. Poszkodowany był pasażerem pojazdu, który w wyniku nie dostosowania przez kierowcę prędkości jazdy do warunków ruchu wypadł z drogi, spadł ze skarpy i stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia Klient doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego z niedowładem prawostronnym. Klient zamieszkuje wraz z ojcem, który...

Czytaj więcej

29 kwietnia 2016

W wyniku tragicznego wypadku w 2010 r. śmierć poniosła matka naszych Klientów. Podczas podawania przez kobietę łodyg kukurydzy do hedera kombajnu, doszło do wciągnięcia jej nóg przez podajniki łańcuchowe i noże kombajnu. W wyniku powyższego doszło u poszkodowanej do obcięcia obu kończyn dolnych na wysokości ud, co doprowadziło do pourazowego wstrząsu krwotocznego i jej zgonu. Na etapie likwidacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe...

Czytaj więcej

27 kwietnia 2016

W dniu 24 czerwca 2014 r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący karetką transportową naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie ustępując pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu doprowadzając do zderzenia się samochodów. W wyniku wypadku śmierć poniosła młoda kobieta będąca ratownikiem medycznym oraz kierowca karetki. Roszczeń po zmarłej dochodzili mąż oraz małoletni syn. Syn zmarłej kobiety w chwili przedmiotowego zdarzenia...

Czytaj więcej

27 kwietnia 2016

Nasz klient wracał pieszo wraz z kolegą z imprezy, obaj byli pod wpływem alkoholu. Klient szedł prawidłowo poboczem, natomiast jego kolega poruszał się po jezdni niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wypadek miał miejsce poza obszarem zabudowanym, po zmroku, na nieoświetlonym odcinku drogi, a piesi byli niewidoczni dla kierowców samochodów. Gdy od tyłu zbliżył się do nich pojazd, nasz...

Czytaj więcej

22 kwietnia 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2007 roku, śmierć poniósł 9-letni Kamil. Wydarzenie to było tym bardziej dramatyczne, że chłopiec przez wiele lat zmagał się z chorobą, którą ostatecznie udało mu się pokonać   Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku odmówił członkom rodziny wypłaty zarówno zadośćuczynienia jak i odszkodowania powołując się na fakt, iż w dacie zdarzenia nie obowiązywała...

Czytaj więcej

21 kwietnia 2016

W dniu 19 czerwca 2010 roku kierujący samochodem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości (2,14 promila alkoholu we krwi), bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i jadąc z prędkością powyżej administracyjnie dopuszczalnej utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy słup elektryczny, w wyniku, czego samochód przewrócił się na dach...

Czytaj więcej

19 kwietnia 2016

W dniu 24 sierpnia 2011r. nasz Klient był uczestnikiem w wypadku drogowym. Po przewiezieniu poszkodowanego na Szpitalny Oddział Ratunkowy została udzielona mu pomoc. Został stwierdzony powierzchowny uraz szyi i nasz Klient został wypisany do domu. Przez 2 miesiące od wypadku przebywał on na zwolnieniu lekarskim. Ówcześnie odczuwał bóle w klatce piersiowej oraz bóle i zawroty głowy. Na ten czas utracił...

Czytaj więcej

19 kwietnia 2016

W dniu 16 kwietnia 2008r. nasz Klient, zatrudniony przez polskiego pracodawcę, a oddelegowany do pracy za granicą - stoczni działającej na terenie Niemiec, pracował przy podnośniku, gdy na skutek zsunięcia się i upadku podnośników blacha o wymiarach 8m x 6m, ważąca ok. 3000kg spadła i przygniotła go. W wyniku wypadku przy pracy, poszkodowany doznał szeregu obrażeń ciała tj. urazu kręgosłupa...

Czytaj więcej

18 kwietnia 2016

Podczas pracy w gospodarstwie rolnym małżonek Klientki Kancelarii przez nieuwagę zrzucił na żonę balot siana. Na skutek wypadku Klientka doznała poważnego złamania kręgosłupa. Pomimo wielomiesięcznego procesu leczenia, obejmującego zabieg operacyjny, Klientka nie powróciła do pełni zdrowia, którą cieszyła się dotychczas: pozostał trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 45% oraz niezdolność od pracy w gospodarstwie rolnym.   Ubezpieczyciel OC gospodarstwa rolnego...

Czytaj więcej

14 kwietnia 2016

90 letnia kobieta wybrała się do apteki w pobliżu swojego miejsca zamieszkania w celu zakupu leków, gdzie upadła na uszkodzonych schodach i złamała panewkę stawu biodrowego oraz kość promieniową. Przedmiotowy wypadek został zgłoszony przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę. Przedsiębiorca posiadał polisę ubezpieczeniową związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i zawiadomił swojego ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu. Zakład ubezpieczeń odmówił przyjęcia odpowiedzialności za wypadek,...

Czytaj więcej

11 kwietnia 2016

Wypadek miał miejsce w 1997r. Poszkodowany miał wtedy 7 lat. Małoletni został potrącony przez samochód. Poszkodowany doznał urazu czaszkowo – mózgowego, co skutkowało  wystąpieniem niedowładu czterokończynowego, padaczki pourazowej i wodogłowiem. Zgodnie z opinią lekarską poszkodowany będzie wymagał stałego leczenia do końca życia, natomiast jego funkcje mózgu są zaburzone. Obecnie poszkodowany nie jest zdolny do pracy. Przed wypadkiem poszkodowany rozwijał się...

Czytaj więcej

19 lutego 2016

Przed Sądem Rejonowym w Brzegu toczyła się sprawa z powództwa poszkodowanej wskutek przeprowadzenia zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Powódka podnosiła, iż konsekwencją przeprowadzonego zabiegu było powstanie odmrożeń I i II stopnia kończyn dolnych w okolicach podkolanowych oraz znacznej części dolnej przyśrodkowej prawego i lewego uda wskutek przeprowadzenia zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Powódka żądała rekompensaty doznanej krzywdy w wysokości 40.000 zł, wskazując na winę...

Czytaj więcej

19 lutego 2016

W dniu 13.08.2003r. o godzinie 3.00 kierujący samochodem na prostym odcinku drogi, chcąc uniknąć uderzenia w sarny, które wybiegły z prawej strony drogi, odbił w lewo, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu doprowadzając do wywrócenia się pojazdu. Na skutek wypadku pasażerka pojazdu doznała urazu rdzenia kręgowego z porażeniem czterokończynowym, złamanie żuchwy oraz łopatki prawej, krwiaka obustronnego jamy opłucnej.  ...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Do potrącenia doszło w grudniu 2014 r. w porze nocnej. Pieszy wskutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. W sprawie reprezentujemy 3 klientów Kancelarii : żona zmarłego oraz 2 jego córki. W sprawie mieliśmy 3 świadków zdarzenia. Wszyscy jednoznacznie wskazali, iż pieszy wtargnął bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego pojazdu a sam kierujący nie miał szans na wykonanie jakichkolwiek manewrów. W sprawie...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Efekty podjętych działań: wyrównanie zasiłku chorobowego do wysokości 100%, uzyskanie jednorazowe odszkodowanie w wysokości 75.700,00 zł, uzyskanie świadczenia rentowych.   Nasz Klient w zdarzeniu drogowym doznał poważnych obrażeń ciała w postaci uszkodzenia pourazowego małżowiny usznej prawej z martwicą chrząstki ucha, rany okolicy ramienia prawego, zwichnięcia stawu barkowego prawego oraz obustronnego otwartego złamania podudzi typu IIIC GA, co w konsekwencji doprowadziło...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

W październiku 2010 r. 19-latek ucierpiał w wypadku samochodowym. Jechał jako pasażer pojazdu kierowanego przez swojego kuzyna, który nie udzielił pierwszeństwa innemu pojazdowi i doprowadził do zderzenia, w wyniku którego nasz klient doznał m. in. poważnego urazu barku. Składając zeznania przed policjantem, poszkodowany stwierdził, że nie ma żalu do sprawcy i nie będzie się od niego domagał zadośćuczynienia. Chciał w...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Klientka zawarła w dniu 29 maja 2008r. z Bankiem umowę kredytu budowlano- hipotecznego, zaś z pozwanym zawarła umowę ubezpieczenia spłaty powyższego kredytu. W 2011 r. z tym samym bankiem zawarła pożyczkę- spłata pożyczki również została ubezpieczona. Klientka miała wówczas rozpoznaną zmianę guzkowatą. Na początku 2012r. Klientka zachorowała na nowotwór, rozpoczęła leczenie. Pod koniec 2012r. została rozwiązana z Klientką umowa o...

Czytaj więcej

10 listopada 2015

W grudniu 2011 r. kierujący pojazdem osobowym, potrącił małoletniego Jakuba, który nie upewniając się czy nie nadjeżdża żaden pojazd przebiegł przez jezdnię w kierunku swojej posesji. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Zmarły był 8 letnim, najmłodszym członkiem rodziny i ósmym dzieckiem powódki. Towarzystwo Ubezpieczeń przyjęło swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia, uznając jednocześnie,...

Czytaj więcej